• COLORTEC 

  The company COLORTEC was founded in the Czech Republic in 1998 to react on the growing demand of hair color catalogues and displays in Central and Eastern Europe. The intention was to put in a production structure with lower operating costs, therefore with the more attractive price of the final product. The geographical location should allow to respond flexibly to the local demand.

  COLORTEC in the Czech Rep. is the part of the French group GEORGE, the world market leader in the colour chart and display business. Colortec is capable to derive all possibles group synergistics benefits.

  In 2007 a new story of Colortec began. We have built in Teplice, a very nice city which is 90 km to the north of Prague, much bigger and more modern production capacity. Its 4.000 square metres make possible to employ in average 150 people. This allows us to be more integrated inside George groupe on the one hand, on the other it allows us to be more flexible and closer to the demanding tasks of our clients. This is the care of our commercial staff based together with a minimal service team in Prague.

  In our effort to achieve better and better results, we care also about the environment. Therefore we have passed through the certification to obtain the „FSC“ certificate.

  Our young and ambitious team is proud to be close to our clients for helping them to allow to women and men over the world to live their dreams of colours.

  Czech-Republic3 copie

  Contact:

  Miroslava JECHOUX
  General Manager
  Colortec, s.r.o.
  Kundratka 17/1944
  180 00 Praha 8

  Tel. +420 266 315 570 - Mob. +420 603 872 401
  Email Miroslava.JECHOUX@george-mathai.cz

   

 • COLORTEC

  Společnost Colortec s.r.o. byla založena v Praze v České republice v roce 1998, aby reagovala na vzrůstající poptávku po vlasových vzornících a displejích v oblasti střední a východní Evropy.

  Colortec, pobočka skupiny George, světové jedničky v oblasti vlasových vzorníků, využívá všech synergických efektů skupiny jak z hlediska technického tak i kreativního.

  V roce 2007 začíná další významná etapa v rozvoji naší mladé společnosti. Začínáme budovat v severočeském měste Teplice, které leží 90 km od Prahy, několikanásobně větší a modernější výrobní kapacitu. Ta se v současnosti rozkládá na 4.000 m2, na nichž umožňuje práci v průměru 150 zaměstnanců. To nás ještě více integruje do skupiny George a pochopitelně umožňuje být mnohem flexibilnější, a tedy i schopnější snáze odpovídat na náročné požadavky všech našich klientů. To je zase starost našich obchodníků a minimálního servisního týmu v Praze.

  Velmi nám záleží při naší snaze dosahovat rok od roku lepších výsledků také na tom, abychom přispívali k ochraně životního prostředí. Např. tím, že jsme prošli certifikací FSC.

  Mladý a ambiciozní tým Colortecu je hrdý na to být nablízku svým klientům a pomáhat jim zprostředkovat barevný sen žen ale i mužů na celém světě.

  Czech-Republic3 copie
  Contact:

  Vít VOJTĚCH
  Generální ředitel

  Colortec, s.r.o.
  Kundratka 17/1944
  180 00 Praha 8
  Tel. +420 266 315 570 - Mob. +420 603 872 401
  Email Miroslava.JECHOUX@george-mathai.cz

 • Колортек

  Компания ООО "Колортек" была основана в городе Прага, Чешская Республика, в 1998 году, в ответ на растущий спрос на образцы прядей волос и дисплеи в Центральной и Восточной Европе.

  Предприятие "Колортек", филиал группы "Джордж", мирового лидера в области образцов прядей волос, использует все синергетические эффекты группы, как в техническом, так и в творческом аспекте.

  2007 год стал исходной точкой следующего важного этапа в развитии нашей молодой компании. Мы начали строить в северо-чешском городе Теплице, который находится на расстоянии 90 км от Праги, в несколько раз большее современное производственное предприятие. В настоящее время оно занимает площадь 4000 м2, что позволяет работать около 150 сотрудникам. Это нас еще более интегрирует в группу "Джордж" и, конечно, позволяет быть более гибкими, а значит способными с легкостью ответить самым взыскательным требованиям наших клиентов. Об этом, в свою очередь, заботятся наши торговые представители и минимальная служба поддержки в Праге.

  В наших усилиях по достижению лучших результатов с каждым годом, мы стараемся вносить свой вклад в охрану окружающей среды. Например, мы прошли сертификацию FSC (Лесного попечительского совета).

  Молодая и честолюбивая команда "Колортека" гордится тем, что может быть рядом со своими клиентами и помочь им реализовать разноцветную мечту не только женщин, но и мужчин во всем мире.

  Czech-Republic3 copie

  Контакт :

  Мирослава Жешу
  Генеральный Директор
  Колортек с.р.о.
  Кундратка 17/1944, 18000 Прага 8,
  Республика Чехия 

  Tel. +420 266 315 570 - Mob. +420 603 872 401
  Miroslava.JECHOUX@george-mathai.cz